Sermthai complex "shopping in the graden"

Solf Opening (หัวข้อข่าว) ศูนย์การค้าเสริมไทยคอมเพล็กซ์ ได้จัดพิธีทำบุญ เพื่อความเป็นศิริมงคล ในการเปิดตัวเฟสใหม่ Shopping In The Garden แบบ Solf Openning เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา โดย ท่านกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ แพทย์หญิง โศรยา คณาสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นประธานในการจัดงาน และแขกผู้มีเกีรติของจังหวัด รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าภายในศูนย์ ร่วมงานเป็นจำนวนมาก และได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการภายในวันนั้น ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในการ ช้อปปิ้ง ที่เสริมไทยคอมเพล็กซ์ Shopping In The Garden image hereimage hereimage here