Sermthai complex "Rock and Love"

วันนี้เวลา 13.30 นศูนย์การค้าฯ ส่งมอบขยะอันตรายให้กับทางเทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยวันนี้คุณสุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

และทีมเทศบาลเมืองมหาสารคามเดินทางมารับมอบเพื่อทางเทศบาลจะนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี พร้อมกันนี้ ศูนย์การค้าฯยังมอบเงินสนับสนุน กองทุน กองบุญ เอื้ออาทร

ให้แก่เทศบาลเมืองมหาสารคามจำนวน 14,847.17 บาท ก่อนเดินทางกลับทีมเทศบาลเมืองก็ไ้ร่วมกิจกรรมRock and Love ที่ประตุ4B กับช่วงเทศกาลเดือนแห่งความรักของเสริมไทยคอมเพล็กซ์

image hereimage hereimage here